Fuzz + Filmkraft fond = Zefyr

Publisert 9. juni 2016

Pressemelding 8. juni 2016:

Et nytt og kraftfullt mediefond for Vest- og Sørlandet har blitt etablert. Mediefondet Zefyr AS er navnet på det nye fondet som er resultatet av sammenslåingen av Fuzz AS i Bergen, og Filmkraft fond AS i Rogaland.  Dette ble klart på en ekstraordinær generalforsamling i dag.

fv. Lars Leegaard Marøy (Mediefondet Zefyr AS), Anja Berggård Endresen (HFK), Julie Andersland (BK), Tonje Trandum Woll (styrets nestleder, Mediefondet Zefyr AS) og Olav Mellgren (Mediefondet Zefyr AS).

fv. Lars Leegaard Marøy (Mediefondet Zefyr AS), Anja Berggård Endresen (Rogaland fylkeskommune), Julie Andersland (Bergen kommune), Tonje Trandum Woll (styrets nestleder, Zefyr) og Olav Mellgren (Zefyr).

 

 

”Sammenslåingen er viktig for film- og dataspillbransjen på Sør- og Vestlandet, og viser en retning byrådet ønsker, med tettere samarbeid mellom Stavanger og Bergen på viktige felt innen kultur og næring,” sier Julie Andersland (V), byråd for klima, kultur og næring i Bergen.

Zefyr er en mild eller svalende vind fra vest, personifisert som Zefyros i gresk mytologi. Zefyros regnes som en vårbebuder, og den som modner kornet.

Et sterkt, konsolidert fond på Vestlandet innebærer en styrking av filmbransjen i hele regionen.  Det sammenslåtte fondet får to eiere: Rogaland fylkeskommune og Bergen kommune.  Zefyr vil overta samarbeidsavtalene som Fuzz tidligere har inngått med en rekke fylker og kommuner.  Det betyr at fondets virkeområde vil strekke seg fra Kristiansund i nord til Langesund i øst. Foreløpig er disse fylker og kommuner involvert i filmfondet på Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Bergen, Kristiansand, Arendal. Samlet vil det nye fondet kunne investere og gi tilskudd på 35 millioner kroner årlig, til filmer, serier og dataspill med tilknytning til Vestlandet, Sørlandet og Telemark.

Bergen kommune vil eie 65 % og Rogaland fylkeskommune 35 % av aksjene i selskapet. Rogaland har rett til å kjøpe seg opp til 50 % eierskap i løpet av de kommende tre årene. «Filmfeltet er en svært viktig del av kulturfeltet i Rogaland, og det er bygget opp en kompetent og livskraftig bransje med høyt kunstnerisk og faglig nivå. Fylkeskommunen har vært den klart viktigste aktøren i den regionale filmpolitikken i Rogaland. Å bidra til en videre styrking gjennom å ta et eierskap i mediefondet Zefyr, vil være naturlig forlengelse av denne rollen. Etableringen av Zefyr AS er et godt eksempel på mulighetene som et utvidet regionalt samarbeid på Vestlandet representerer også på kulturområdet, sier Anja Berggård Endresen (V), leder for Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune.

Det nye styret vil ha seks medlemmer. Disse vil bli innvalgt på en ekstraordinær generalforsamling over sommeren. Inntil da vil det eksisterende styret i Fuzz AS, ledet av Tom Remlov, virke som styre for det nye fondet. Lars Leegaard Marøy, daglig leder i Fuzz, vil være daglig leder for Zefyr til utløpet av hans åremålsperiode. Fondet vil ha hovedkontor i Bergen, og et avdelingskontor i Rogaland.» Nå får vi endelig det regionale mediefondet som nasjonen trenger – som er stort nok og sterkt nok til å kunne skape et alternativ til hovedstadstadsmiljøet, til beste for hele den audiovisuelle industrien her i landet. Det har vært et uttalt mål like siden Fuzz ble etablert for ti år siden. Dette er en stor dag,» sier Tom Remlov, styreleder for det nye fondet.

Med dette har Rogaland fylkeskommune og Bergen kommune svart på utfordringen fra Kulturdepartementet og Stortinget om å konsolidere filmfondene på Vestlandet, slik bestillingen sto formulert i Filmmeldingen (mai 2015): ”For å bidra til mer bærekraftige regionale filmmiljøer avvikles dagens prøveordning med tilskudd til regionale filmfond. Ordningen erstattes av en ny ordning hvor det gis statstilskudd til 2–3 konsoliderte regionale filmfond.”

Med forbehold om at konsolideringen ble sluttført innen en frist, mottok Fuzz AS, konsolidert med Filmkraft fond AS, allerede 30. mars i år et statstilskudd på 9.570.000 kr. Statstilskuddet og kapitalen fra private investorer og de to eierne vil nå bli forvaltet av styret og administrasjonen i Mediefondet Zefyr AS. ”Nå som organisasjonene er konsolidert, starter den virkelige jobben, nemlig å konsolidere produksjonsmiljøene i hele den nye, store regionen. Vi må bygge en felles identitet, samhold og samarbeid i bransjen helt fra Nordmøre til Telemark. Dette gleder vi oss til å ta fatt på,” sier Lars Leegaard Marøy, daglig leder i Zefyr.

Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland uttaler: ”Gratulerer med dagen til Mediefondet Zefyr! En viktig del av regjeringens filmpolitikk er å styrke de regionale filmmiljøene. Derfor har vi sørget for å doble tilskuddspotten. Jeg er glad for at de regionale filmfondene og deres eiere har tatt filmmeldingens utfordring om å konsolidere seg til 2-3 regionale fond på strak arm. Med konsolideringen av fondene i Bergen og Rogaland er vi nå i havn med tre regionale filmfond her i landet. Jeg har stor tro på at dette vil styrke fondenes mulighet til å bidra til å utvikle bærekraftige regionale filmmiljøer.”

 

 

 

Kontaktpersoner:

Julie Andersland (V), byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune: tlf. (via rådgiver Tallak Rundholt) 409 09 498

Anja Berggård Endresen (V), leder for Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune: tlf. 414 78 453.

samt Rune Thele, fylkeskultursjef, Rogaland fylkeskommune: tlf. 48206224

Tom Remlov, styreleder i Mediefondet Zefyr AS: tlf. 908 42 058

Lars Leegaard Marøy, daglig leder i Mediefondet Zefyr AS: tlf. 97107531

Elisabeth Dahl, daglig leder i Filmkraft Rogaland: tlf. 928 27 243