Godt resultat i 2014

Publisert 9. mai 2015

Fuzz’ private investeringsfond tjente i 2014 over én million kr netto. Avkastningen (målt som årsresultat delt på innskuddene ved årsstart) ble like fullt ikke mer enn 4 pst. Dette skyldes at innskuddene i fondet var blitt mer enn doblet like før årets start. Korrigert for dette, ville nøkkeltallet blitt vesentlig forbedret.