Rekordhøy produksjonsaktivitet

Publisert 9. mai 2015

I 2014 var det hele åtte langfilmer i produksjon, med hoved- eller samprodusent på Vestlandet:

Villmark 2, Dukken i Taket, Karsten og Petra 4, Sunshine Superman, Mot Naturen, Her er Harold, Dirk Ohm, og Richard the Stork.

I perioden fra 2006 til 2010 var det til sammenligning i gjennomsnitt én årlig spillefilm av vestlandske produsenter. I årene før 2006, var dette en enda skjeldnere begivenhet (én film hvert tredje til femte år).

Som en følge av den blomstrende bransjen i regionen, kunne vi vår utgangen av 2014 gledelig konstatere at hele 82,5 pst. av Fuzz´ offentlige midler, og 100 (!) pst. av de private, var blitt plassert i prosjekter med lokal produsent.