Tre til med Marøy

Publisert 18. februar 2014

Styret i Fuzz AS er kommet til enighet med daglig leder Lars Leegaard Marøy om å forlenge hans åremål til 1. april 2017. 

«Styret er svært glad for at Lars har takket ja til tre nye år,» uttaler styreleder Tom Remlov. «Under hans ledelse er Fuzz blitt en viktig aktør i norsk film- og mediebransje, med et solid europeisk kontaktnett. Fondet er også blitt den garantisten for utviklingen av de audiovisuelle næringer på Vestlandet som eieren, Bergen kommune, forutsatte, og har oppnådd svært gode resultater for sine private investorer.»

Fuzz finansierer kinofilmer, dataspill og tv-serier med tilknytning til Vestalandet, og har et årlig investeringsbudsjett på om lag 30 millioner kroner.

For ytterligere kommentarer: Tom Remlov <Tom.Remlov@operaen.no>, mob. 908 42 058