I mål med 27 mill.

Publisert 6. september 2013

I løpet av tre sommermåneder har private investorer tilført Fuzz 7,5 millioner kroner. 3,3 millioner av disse kommer fra tre nye deltakere, de øvrige fra selskapets eksisterende investorer. Bergen kommune har besvart utfordringen fra de private investorene ved å framskynde sin egen opptrappingsplan for å øke Fuzz´ aksjekapital. Nå skyter også kommunen inn 7,5 millioner, i en éngang ved starten av 2014.

Med dette vil Fuzz´ forvaltningskapital øke fra 12 til 27 millioner kroner i løpet av et knapt år. Disse midlene vil straks bli satt i arbeid i film- og dataspillprosjekter, tilbakebetales derfra, og så rulleres videre til nye prosjekter. Med en mer enn doblet kapitalbase vil Fuzz kunne investere større beløp i flere produksjoner. Slik vil flere prosjekter kunne realiseres, både av vestlandske og tilreisende produksjonsselskaper. Det vil igjen skape større etterspørsel etter regionens filmarbeidere og leverandører.

Foruten de 27 mill. kr i investormidler, disponerer Fuzz et statstilskudd som per i år er på 2,5 mill. kr. Dersom de offentlige midlene ikke øker for å harmonisere bedre med de private, vil Fuzz i liten grad kunne bidra til å realisere prosjekter hvor risikoen for tap er for stor. Dette gjelder i særlig grad for tv-serier, dokumentarproduksjoner, samproduksjoner med utlandet og dataspill i tidlig fase – alle sammen viktige bestandeler i et levedyktig audiovisuelt produksjonsmiljø.

 

(Bildet over er fra innspillingen av Flimmer films kinodokumentar om basehopp, Gravity, ved Trollveggen, august i år. Bildet på forsiden er laget av Rain AS, som en hyllest fra deres spill Teslagrad til et annet norsk spill, Among the Sleep.)