Zefyrs egen hjemmeside

- 27. september 2016 -

Vi er i ferd med å bygge opp Mediefondet Zefyrs egen hjemmeside, og oppfordrer alle til å rette blikkene tidhen.

Fordeling av resterende statstilskudd medio desember 2015

Regelverk for plassering av offentlige midler (utløp 31.12.2015)

- 4. mai 2015 -

Dette regelverket er gjeldende for prosjekter som fikk tilskudd av fondets statlige midler før 31.12.2015. For nyere prosjekter, se her.

Anvendt statstilskudd 2014

Anvendt statstilskudd 2014

- 30. september 2014 -

Etter styremøtet 17. september ble det klart at følgende produksjoner mottok andeler av Fuzz´ statstilskudd i 2014:

Nøkkeltall for Kino og DVD i 2013

Nøkkeltall for Kino og DVD i 2013

- 31. juli 2014 -

2013 ble et godt år for norsk film på kino takket være de store publikumssuksessene.

2013 – Avkastning 2,53 % – stille før stormen

2013 – Avkastning 2,53 % – stille før stormen

- 22. juli 2014 -

Fuzz leverte avkastning på 2,53 % i 2013, som var et år med høy aktivitet innen oppstart og produksjon av prosjekter, men få premierer og inntekter fra disse. Den store bølgen av prosjekter kommer i slutten av 2014 og i 2015.

Teslagrad lansert 13. desember!

Teslagrad lansert 13. desember!

- 16. desember 2013 -

Teslagrad ble utgitt fredag 13. desember av bergenselskapet Rain AS.

Utlysning og tildeling av tilskuddsmidler fra Hordaland fylkeskommune

Utlysning og tildeling av tilskuddsmidler fra Hordaland fylkeskommune

- 18. november 2013 -

Som enkelte tidligere år disponerer Fuzz et tilskudd på 250.000 kr fra Hordaland fylkeskommunes «Regionalt Utviklingsprogram» (RUP).

Fuzz åpner for nye investorer

Fuzz åpner for nye investorer

- 28. mai 2013 -

For første gang siden 2007 er det nå mulig for nye investorer å kjøpe fondsandeler i Fuzz. Vil du eie en del av Trolljegeren, Nokas, Varg Veum og Reisen til Julestjernen? 

Årsrapport for 2012, handlingsplan for 2013

Årsrapport for 2012, handlingsplan for 2013

- 5. mars 2013 -

Fuzz AS mottar driftstilskudd fra Bergen kommune og fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Årlig får disse en rapport for Fuzz´ aktivitet gjennom det foregående kalenderår, med handlingsplan for inneværende år. Rapporten for 2012 er nå klar:

Fordeling av investeringer

Fordeling av investeringer

- 19. februar 2013 -

Frem til 2008 ble det årlige statstilskuddet kun benyttet til kortfilm og kinodokumentar, men har siden blitt benyttet til både kinodokumentar, TV-serier, dataspill og spillefilmer. Fuzz har gått bort fra å plassere midler i kortfilm. Siden 2008 har Fuzz´ investeringer stort sett dreid seg om spillefilm og dataspill, samt en og annen kinodokumentar og TV-serie. […]

Fuzz – en ledestjerne i det regionale filmnorge

Fuzz – en ledestjerne i det regionale filmnorge

- 3. februar 2013 -

I henhold til Ideas2Evidences rapport «For en neve dollar mer«, utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet, er det Fuzz som er det mest vellykkede regionale filmfondet i Norge. 

Spennende vestlandsk spillår

Spennende vestlandsk spillår

- 2. februar 2013 -

Som presentert på arrangementet Manøver 31. januar, byr inneværende halvår på stor spenning for spillutviklerne på Vestlandet.

To tilskudd til Mer film fra NFI

To tilskudd til Mer film fra NFI

- 31. januar 2013 -

31. januar 2013 er en merkedag for filmbransjen på Vestlandet. Mer film AS, med hovedkvarter i Fjell kommune utenfor Bergen, har fått produksjonstilskudd til to spillefilmer fra NFI (Norsk Filminstitutt): Her er Harold og Dirk Ohm.

Statsbudsjettet 2013: Fortsatt 2,5 mill. til Fuzz

Statsbudsjettet 2013: Fortsatt 2,5 mill. til Fuzz

- 30. januar 2013 -

Kulturdepartementet er i gang med arbeidet som skal ende opp med en forbedret modell for statsstøtte til de regionale filmfondene. Grunnlaget er evalueringsrapporten «For en neve dollar mer», og den påfølgende høringsrunden.

2012: Et rekordår for Fuzz

2012: Et rekordår for Fuzz

- 30. januar 2013 -

Mens norsk film generelt opplevde en 24% nedgang fra 2011 til 2012, ble fjoråret et jubelår for Fuzz. Fondet hadde hele syv kinopremierer, hvorav fem endte den på den norske topp-10-listen, og med et samlet kinobesøk som utgjorde 32% av totalen for norsk film.   1 Kon-Tiki 881 658 2 Reisen til julestjernen 443 188 […]

Load More