Zefyrs egen hjemmeside

- 27. september 2016 -

Vi er i ferd med å bygge opp Mediefondet Zefyrs egen hjemmeside, og oppfordrer alle til å rette blikkene tidhen.

Fordeling av resterende statstilskudd medio desember 2015

Regelverk for plassering av offentlige midler (utløp 31.12.2015)

- 4. mai 2015 -

Dette regelverket er gjeldende for prosjekter som fikk tilskudd av fondets statlige midler før 31.12.2015. For nyere prosjekter, se her.

Nøkkeltall for Kino og DVD i 2013

Nøkkeltall for Kino og DVD i 2013

- 31. juli 2014 -

2013 ble et godt år for norsk film på kino takket være de store publikumssuksessene.

2013 – Avkastning 2,53 % – stille før stormen

2013 – Avkastning 2,53 % – stille før stormen

- 22. juli 2014 -

Fuzz leverte avkastning på 2,53 % i 2013, som var et år med høy aktivitet innen oppstart og produksjon av prosjekter, men få premierer og inntekter fra disse. Den store bølgen av prosjekter kommer i slutten av 2014 og i 2015.

Teslagrad lansert 13. desember!

Teslagrad lansert 13. desember!

- 16. desember 2013 -

Teslagrad ble utgitt fredag 13. desember av bergenselskapet Rain AS.

Utlysning og tildeling av tilskuddsmidler fra Hordaland fylkeskommune

Utlysning og tildeling av tilskuddsmidler fra Hordaland fylkeskommune

- 18. november 2013 -

Som enkelte tidligere år disponerer Fuzz et tilskudd på 250.000 kr fra Hordaland fylkeskommunes «Regionalt Utviklingsprogram» (RUP).

Fuzz på Blåtur

Fuzz på Blåtur

- 14. april 2013 -

Filmen Blåtur hadde premiere fredag 12. april, og er Bjørn Sortlands første spillefilmproduksjon.

Fuzz investerer i Dirk

Fuzz investerer i Dirk

- 5. mars 2013 -

Fuzz er enig med produsent Maria Ekerhovd om vilkårene for Fuzz´ investering av 1 mill. kr i filmen med arbeidstittel Dirk Ohm – Illusjonisten som forsvant, regissert av Bobbie Peers. Filmen spilles inn i Grong i Nord-Trøndelag, mens pre- og postproduksjon i hovedsak foregår i Hordaland.

Fuzz – myk og hard

Fuzz – myk og hard

- 21. februar 2013 -

Fuzz disponerer både «harde» og «myke» midler til audiovisuelle produksjoner på Vestlandet, beroende på hvilke kilder som har stilt fondet kapitalen til rådighet.

Spennende vestlandsk spillår

Spennende vestlandsk spillår

- 2. februar 2013 -

Som presentert på arrangementet Manøver 31. januar, byr inneværende halvår på stor spenning for spillutviklerne på Vestlandet.

Produsentens guide til Fuzz

Produsentens guide til Fuzz

- 31. januar 2013 -

Tenk på Fuzz som en lokal sparebank. Vi er opptatt av å styrke vår region. Men klarer ikke det dersom vi ikke tjener penger.

To tilskudd til Mer film fra NFI

To tilskudd til Mer film fra NFI

- 31. januar 2013 -

31. januar 2013 er en merkedag for filmbransjen på Vestlandet. Mer film AS, med hovedkvarter i Fjell kommune utenfor Bergen, har fått produksjonstilskudd til to spillefilmer fra NFI (Norsk Filminstitutt): Her er Harold og Dirk Ohm.

Rapporter for disponert statstilskudd 2006 – 2013

- 10. desember 2012 -

Arkiv over alle rapporter for anvendt statstilskudd fra 2006 til og med 2013.

Formål

- 4. desember 2012 -

Fuzz har både et kulturpolitisk og et næringspolitisk formål. Samtidig er det visse forutsetninger som må være tilstede for at Fuzz kan investere i et prosjekt, samt at det er definert noen prioriteringer for hvordan prosjekter rangeres og velges.